دانلود پاورپوینت آشنایی با بهره وري

دانلود پاورپوینت آشنایی با بهره وري

دانلود پاورپوینت  آشنایی با بهره وري

 

 

 

 

 

 

بهره وري

در «واژه نامه بهره وري»که از انتشارات داخلي سازمان ملي بهره وري ايران است ، بهره وري را بدين گونه تبيين نمودهاست:

«بهره وري به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني، تسهيلات و غيره به طريقه عملي،‌ كاهش هزينه هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي و بهبود استانداردهاي زندگي است، آنگونه كه به نفع كارگران، مديريت و جامعه باشد».

 

در ادبيات مديريت بهره وري فراگير استفاده از چرخه بهره وري به صورت فرآيندي مستمر  ودر طول زمان كاملاً رايج است.اين چرخه از چهار مرحله به شكل زير تشكيل شده است :

سنجش و اندازه گيري

ارزيابي

برنامه ريزي

بهبود

 

نكته حائز اهميت در اين چرخه، تأكيد بهره‌وري به عنوان برنامه هميشگي است.به اين معني كه بهره‌وري يك برنامه يا يك پروژه نيست كه تنها براي يك بار انجام شود بلكه قضيه بهره‌وري ماهيتي فرآيندي داشته و به صورت مستمر و مداوم مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

 

مرحله اندازه گيري

در واقع اندازه گيري بهره‌وري، سطح بهره‌وري و تغييرات آن طي زمان را نشان مي دهد

بدون وجود شاخص هاي بهره‌وري، مفاهيم و مقاديري چون توليد ناخالص، سود ناخالص و... تصوير واقعي توليد يك كشور يا سازمان را نشان نمي دهد، چون افزايش ستاده‌ها نتيجه قطعي و حتمي افزايش بهره‌وري نبوده و مي تواند ناشي از افزايش تعداد توليد، قيمت فروش يا هزينه‌هاي انجام كارباشد كه به طور قطع تأثيري در بهره‌وري نداشته و مي‌تواند سود را نيز تحت تأثير خود قرار دهد.

 

فایل پاورپوینت 32 اسلاید

 


خرید آنلاین